Bildkälla: Stockfoto

Calliditas har randomiserat första patienten i fas 2-studie

Forskningsbolaget Calliditas meddelar att den första patienten har randomiserats i fas 2-studien i huvud- och halscancer med NOX 1 och 4-hämmaren setanaxib.

"Idag passerar Calliditas en viktig milstolpe, med randomiseringen av den första patienten till vår proof-of-concept-studie i SCCHN. Vi tror att en framgångsrik övergång till klinik av de lovande prekliniska observationerna av samtidig administrering av setanaxib och kontrollpunktshämmare kan resultera i viktiga nya behandlingsmetoder för patienter med CAF-rika solida tumörer, och vi ser fram emot att arbeta med våra kliniker, utredare och personal på plats för att framgångsrikt genomföra studien", säger CMO Richard Philipson.

Interimsanalyser av biomarkörer väntas under fjärde kvartalet i år och slutliga data väntas läsas ut under 2023. Det rör sig om en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, proof-of-concept fas 2-studie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER