Bildkälla: Stockfoto

Chr. Hansen rapporterar högre rörelsevinst i Q3, justerar intäktsprognosen

Danska Chr. Hansen, som utvecklar naturliga lösningar till bland andra livsmedelsindustrin, redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 13,4 procent till 318,3 miljoner euro (280,6). Organisk tillväxt var 9 procent.

Rörelseresultatet blev 84,5 miljoner euro (71,2), med en rörelsemarginal på 26,5 procent (25,4).

Justerat rörelseresultat blev 84,8 miljoner euro (82,4), med en justerad rörelsemarginal på 26,6 procent (29,4).

Resultatet efter skatt blev 58,3 miljoner euro (49,5), och per aktie 0,45 euro (0,38).

Fria kassaflödet före speciella engångsposter uppgick till 116 miljoner euro (120).

"Våra inflationsdrivna prissättningsåtgärder började bidra positivt under Q3, medan volymtillväxten avtog som väntat efter den starka tillväxten under första halvåret. Baserat på resultatet under kvartalet minskar vi vårt mål för organisk intäktstillväxt för 2021/22 till 8-10 procent", kommenterar vd Mauricio Graber. Tidigare prognosen var 7-11 procent.

De två övriga helårsmålen om en justerad rörelsemarginal på 26-27 procent och ett fritt kassaflöde före speciella engångsposter på cirka 140-170 miljoner euro lämnas oförändrade.


Chr. Hansen, MEURQ3-2021/2022Q3-2020/2021Förändring
Nettoomsättning318,3280,613,4%
Rörelseresultat84,571,218,7%
Rörelsemarginal26,5%25,4%
Rörelseresultat, justerat84,882,42,9%
Rörelsemarginal, justerad26,6%29,4%
Nettoresultat58,349,517,8%
Resultat per aktie, EUR0,450,3818,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER