Bildkälla: Stockfoto

Hexagons justerade rörelsevinst i linje med förväntat (uppdatering)

(Uppdatering avser organisk tillväxt och vd-kommentar samt operativ kassaflöde)

Mätteknikbolaget Hexagon har släppt sin delårsrapport för andra kvartalet. Bolaget redovisar en något högre än väntad omsättning medan den justerade rörelsevinsten är i linje med förväntningarna.

Omsättningen steg 19,8 procent till 1 288,7 miljoner euro (1 075,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 270. Organisk tillväxt var 6 procent.

“Den organiska tillväxten påverkades negativt med -6 procent på grund av fortsatta störningar i distributionskedjan. Vi börjar se en ökad tillgänglighet av vissa komponenter och vi förväntar oss att problemen med komponentbristen upphör mot slutet av året”, säger vd Ola Rollén.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 465,9 miljoner euro (402,8), med en justerad ebitda-marginal på 36,2 procent (37,4).

Justerat rörelseresultat uppgick till 378,5 miljoner euro (314,6), väntat var 378, med en justerad rörelsemarginal på 29,4 procent (29,2).

Resultatet före skatt var 329,0 miljoner euro (289,4).

Resultatet efter skatt blev 269,8 miljoner euro (237,3).

Det operativa kassaflödet minskade till 228,1 miljoner euro (275,4).

Hexagon, MEURQ2-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2021Förändring
Nettoomsättning1 288,71 2701,5%1 075,619,8%
EBITDA, justerat465,9402,815,7%
EBITDA-marginal, justerad36,2%37,4%
Rörelseresultat, justerat378,53780,1%314,620,3%
Rörelsemarginal, justerad29,4%29,8%29,2%
Resultat före skatt329,0289,413,7%
Nettoresultat269,8237,313,7%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER