Bildkälla: Stockfoto

Catena Media minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet (uppdatering)

(Uppdateringen avser utvecklingen efter kvartalet samt vd-kommentar)

Affiliatebolaget Catena Media redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 4,9 procent till 28,9 miljoner euro (30,4). Den organiska utvecklingen var -10 procent, exklusive Tyskland -7.

"Det andra kvartalet blev ett utmanande kvartal för Catena Media då främst externa faktorer ledde till en nedgång i koncernintäkterna med 5 procent och en marginalpress i delar av verksamheten som fick justerad EBITDA att minska med 40 procent. En kraftig försämring av de globala ekonomiska förhållandena påverkade handeln på flera marknader, vilket försämrade resultatet för delar av vår portfölj med online-sportsvadslagning och kasinon, samtidigt som vi hade tagit på oss extra kostnader för att stödja nya marknadslanseringar och produktuppgraderingar", säger vd Michael Daly.

Ebitda-resultatet blev 7,3 miljoner euro (12,7), med en ebitda-marginal på 25,3 procent (41,8).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 9,1 miljoner euro (15,1), med en justerad ebitda-marginal på 31,1 procent (49,7).

Rörelseresultatet blev 3,7 miljoner euro (10,4), med en rörelsemarginal på 12,8 procent (34,2).

Resultatet före skatt var 1,2 miljoner euro (6,9).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner euro (6,1), en minskning med 93,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 euro (0,09), vilket innebär en minskning med 88,9 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 20,5 miljoner euro (16,4).

Efter utgången av kvartalet hade bolaget en omsättningsökning under juli på 8 procent. Exklusive Tyskland låg ökningen på 10 procent. I Nordamerika steg omsättningen med 33 procent.

"Intäkterna för nordamerikanska kasinon ökade, vilket främst berodde på stark tillväxt inom sociala kasinon och lotterier, tillägget i Ontario och ett starkt bidrag från i15 Media-tillgångarna som förvärvades under tredje kvartalet förra året", säger Daly.

Catena Media, MEURQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning28,930,4-4,9%
EBITDA7,312,7-42,5%
EBITDA-marginal25,3%41,8%
EBITDA, justerat9,115,1-40%
EBITDA-marginal, justerad31,1%49,7%
Rörelseresultat3,710,4-64,4%
Rörelsemarginal12,8%34,2%
Resultat före skatt1,26,9-82,6%
Nettoresultat0,46,1-93,4%
Resultat per aktie, EUR0,010,09-88,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet20,516,425,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER