Bildkälla: Stockfoto

Glaxosmithklines fas 2-studie mot lungcancer uppnådde primärt effektmått

Brittiska läkemedelsbolaget Glaxosmithklines fas 2-studie PERLA mot icke-småcellig lungcancer (NSCLC) uppnådde sitt primära effektmått, objektiv svarsfrekvens (ORR). Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien utvärderade dostarlimab i kombination med kemoterapi jämfört med pembrolizumab i kombination med kemoterapi hos första linjens patienter med spridd NSCLC.

Fullständiga resultat från studien, inklusive det primära effektmåttet och det viktigaste sekundära effektmåttet om progressionsfri överlevnad, kommer att presenteras vid ett kommande vetenskapligt möte.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER