Bildkälla: Stockfoto

Verkstadssektorn möter ett nedgångsår under 2023 - Handelsbanken justerar rekar

2023 blir ett nedgångsår för verkstadssektorn, men behöver inte nödvändigtvis vara en stor sådan givet de rekordstora orderböckerna. Det skriver Handelsbanken i en sektoranalys.

Banken bedömer att “de förhållandevis låga volymerna till följd av begränsat utbud i och med störningarna i leveranskedjorna under 2021-22 i kombination med rekordstora orderböcker sannolikt kommer innebära att nedgången blir något mildare än under ”normala” konjunkturnedgångar”.

Vidare uppges det att verkstadsaktierna har fallit i snitt med 33 procent under senaste tio månaderna, vilket öppnar för att man kan börja inta en offensiv hållning. Dock anses detta timing-mässigt inte vara dags än i det korta perspektivet.

“Givet nuvarande turbulenta miljö föredrar vi bolag med motståndskraftig intjäning, tidig-cykliska egenskaper, låg energiintensitet och starka balansräkningar. I ett långsiktigt perspektiv ser vi en betydande uppsida från nuvarande nivåer för många aktier i sektorn”, skriver Handelsbanken.

Banken gör ett antal ändringar kring den kortsiktiga rekommendationen. ABB, Epiroc, Sandvik, SKF och Volvo sänks samtliga till behåll, medan Alfa Laval höjs till behåll. Vidare sänks Gränges till sälj. Handelsbanken har också nyligen höjt Atlas Copco till köp.

Vad gäller den långsiktiga rekommendationen höjs Volvo till outperform.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER