Bildkälla: VladKK / Shutterstock.com

Boliden ökade rörelseresultatet som väntat (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Gruvbolaget Boliden redovisar en omsättning som var något lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntningarna.

- En fortsatt hög inflation men överlag stabil produktion under kvartalet. Därtill har fördelaktiga valutakurser bidragit till ett starkt kvartal. Värt att nämna är också att vår nickelproduktion förbättrats, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef, i en kommentar

Omsättningen steg 24,7 procent till 19 840 miljoner kronor (15 906). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 20 386.

Rörelseresultatet blev 3 550 miljoner kronor (2 305), väntat rörelseresultat var 3 527.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 1 964 miljoner kronor (1 936). Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 1 564 miljoner kronor (611).

Justerat rörelseresultat uppgick till 3 484 miljoner kronor (2 419).

Resultatet före skatt var 3 404 miljoner kronor (2 244).

Resultatet efter skatt blev 2 709 miljoner kronor (1 800), analytikerkonsensus 2 766.

Resultat per aktie hamnade på 9,90 kronor (6,57).

Fritt kassaflöde var 97 miljoner kronor (962). Minskningen berodde på högre investeringar och ökade lager.

Aitiks anrikade volym var i linje med föregående kvartal men produktionen av koppar i koncentrat minskade på grund av lägre halt.

Boliden, MkrQ3-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2021Förändring
Nettoomsättning19 84020 386-2,7%15 90624,7%
Rörelseresultat3 5503 5270,7%2 30554,0%
Rörelseresultat, justerat3 4842 41944,0%
Resultat före skatt3 4042 24451,7%
Nettoresultat2 7092 766-2,1%1 80050,5%
Resultat per aktie, kronor9,906,5750,7%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER