Bildkälla: Stockfoto

Concejo ökar intäkterna och minskar förlusten

Investmentbolaget Concejo redovisar ökade intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 24,1 procent till 85,4 miljoner kronor (68,8).

Rörelseresultatet blev -21,9 miljoner kronor (-132,8).

Resultatet före skatt var -15,5 miljoner kronor (-127,1).

Värdeförändring på kortfristiga placeringar var -13,5 miljoner kronor (7,7).

Resultatet efter skatt blev -15,6 miljoner kronor (-127,2).

Resultat per aktie hamnade på -1,19 kronor (-11,04).

Concejo har den 30 september förvärvat 50 procent av aktierna i SAL Navigation, vilket har meddelats tidigare.

Investeringar till ett totalt värde om 68,0 miljoner kronor har gjorts under årets nio första månader
i fem nya portföljbolag; Charge Amps, Dracoon, Beammwave, Trifilon och C-Green.

Concejo, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning85,468,824,1%
Rörelseresultat-21,9-132,8
Resultat före skatt-15,5-127,1
Nettoresultat-15,6-127,2
Resultat per aktie, kronor-1,19-11,04
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER