Bildkälla: Stockfoto

Vasakronans förvaltningsresultat i nivå med i fjol, slopar utdelningen

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar ett förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 i nivå med motsvarande kvartal i fjol. Längre ned i resultaträkningen tyngdes resultatet av stora negativa värdeförändringar på fastigheter. Bolaget slopar utdelningen.

Hyresintäkterna steg till 2 143 miljoner kronor (1 913), en ökning med 12,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 557 miljoner kronor (1 413), en ökning med 10,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 101 miljoner kronor (1 109), en minskning med 0,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -6 111 miljoner kronor (7 176). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -424 miljoner kronor (82).

Resultatet före skatt var -5 556 miljoner kronor (8 385).

Resultatet efter skatt blev -4 321 miljoner kronor (6 681).

Nettouthyrningen i fjärde kvartalet var -4 miljoner kronor (132).

Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning lämnas, jämfört med föregående år då utdelningen var på 4,0 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet har per 31 december värderats externt. Värdeförändringen för fjärde kvartalet uppgick till netto -3,1 procent (4,2). Fastighetsvärdena har sänkts till följd av av höjda bedömda avkastningskrav förklarat av det osäkra marknadsläget och stigande marknadsräntor. Värdenedgången dämpas av ett ökat driftöverskott drivet av inflationen samt av ny- och omförhandlingar på bra hyresnivåer.

"Trots att kapitalmarknaden varit turbulent och att investerarna visat en mer avvaktande hållning till fastighetssektorn har vi kunnat emittera obligationer till bra villkor under hela året", skriver Vasakronan.

- Vi börjar se tydliga tecken på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur med minskad konsumtion och svagare tillväxt som följd. Exakt vilka konsekvenser det får och hur allvarlig lågkonjunkturen blir återstår att se men jag räknar med ytterligare en period av stor osäkerhet i omvärlden innan det ljusnar. Jag är med andra ord ödmjuk inför det som händer i marknaden, kommenterar vd Johanna Skogestig i bokslutet.

- Samtidigt kan jag konstatera att det är ett gott resultat som vi levererar för helåret och vi är väl positionerade. Det är i tuffare tider som möjligheter uppstår för aktörer med starka finanser, rätt erbjudande och dedikerad medarbetare. Det borgar för att Vasakronan kommer att komma väl ut även framöver, avslutar Skogestig.

Vasakronan, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter2 1431 91312,0%
Driftöverskott1 5571 41310,2%
Förvaltningsresultat1 1011 109-0,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-6 1117 176
Värdeförändringar derivat, totalt-42482
Resultat före skatt-5 5568 385
Nettoresultat-4 3216 681
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER