Bildkälla: Stockfoto

Penser höjer motiverat värde för Rottneros

Erik Penser Bank höjer sitt motiverade värde för massaproducenten Rottneros till 14-15 kronor per aktie (12-13), efter att ha synat Q4-rapporten.

Nettoomsättningen ökade 22 procent på årsbasis till 730 miljoner kronor - i linje med bankens prognos.

"Högre priser och en positiv valutaeffekt bidrog positivt, medan 9 procent lägre volymer hade en negativ påverkan. Ebit var 1 miljon kronor i Q4 jämfört med 58 miljoner kronor i Q4’21, vilket var signifikant lägre än vårt estimat på 87 miljoner kronor", skriver banken i en uppdragsanalys.

Banken noterar dock att ett turbinhaveri i Vallviks Bruk ökade kvartalets kostnader med 50 miljoner kronor.

Vidare pekar banken på att avmattningstecken blev synliga. Massapriset började sjunka, efterfrågan avtog "markant" och kostnadsinflationen för insatsvaror fortsatte uppåt.

Anledningen till att det motiverade värdet höjs är för att banken bedömer att Rottneros lönsamhet över en konjunkturcykel kommer vara högre än det historiska genomsnittet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER