Bildkälla: Stockfoto

Midway Holding minskar rörelseresultat - utdelningen höjs något

Industribolaget Midway Holding redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet sjönk till noll. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 10,6 procent till 261 miljoner kronor (236). Den organiska tillväxten var negativ.

Bruttovinsten blev 74 miljoner kronor (73), med en bruttomarginal på 28,4 procent (30,9).

Ebita-resultatet blev -15 miljoner kronor (14).

Rörelseresultatet blev 0 miljoner kronor (13).

Resultatet före skatt var -11 miljoner kronor (16).

Resultatet efter skatt blev -10 miljoner kronor (9) och resultat per aktie hamnade på -0,36 kronor (0,33).

I utdelning föreslås 0,80 kronor per aktie (0,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9 miljoner kronor (81).

"Kvartalet har också påverkats av ett antal engångskostnader och merparten, 11 miljoner kronor, avser förändringar i den norska verksamheten NOM Holding. Vi gör det strategiska valet att
omstrukturera verksamheten och fokusera på Norgeodesi, som alltmer kopplas till Safe
Access Solutions verksamhet", skriver bolaget i sina kommentarer.

Omvärdering tilläggsköpeskilling Vertemax har påverkat rörelseresultatet positivt med 18 miljoner kronor.

Midway Holding, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning26123610,6%
Bruttoresultat74731,4%
Bruttomarginal28,4%30,9%
EBITA-1514
EBITA-marginal5,9%
Rörelseresultat013
Rörelsemarginal5,5%
Resultat före skatt-1116
Nettoresultat-109
Resultat per aktie, kronor-0,360,33
Kassaflöde från löpande verksamhet981-88,9%
Utdelning per aktie, kronor0,800,756,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER