Bildkälla: Stockfoto

Viaplay Group sänker guidning för 2023 och utser ny vd

Mediebolaget Viaplay Group justerar ned de kortsiktiga målen för 2023 och drar tillbaka de långsiktiga operativa och finansiella målen. I samma veva avgår vd Anders Jensen och Jørgen Madsen Lindemann kliver in som ny vd med omedelbar verkan.

"Utsikterna på de marknader där vi är verksamma har förändrats avsevärt och i mycket snabb takt samtidigt som genomförandet av kostnadsbesparingsprogram inte har mildrat effekterna av dessa utsikter i en tillräcklig utsträckning. Det makroekonomiska läget och dess konsekvenser för koncernen kräver ett annat sätt att agera för att kunna leverera på vår strategi. Med över 30 års erfarenhet från underhållningsbranschen och från ledande nordiska och internationella företag är vi övertygade om att Jørgen har rätt profil för att leda detta arbete", kommenterar styrelseordförande Pernille Erenbjerg i ett pressmeddelande.

Jørgen Madsen Lindemann har tidigare varit vd för MTG, tidigare moderbolag till Viaplay Group.

Viaplay uppger att koncernen vid utgången av det andra kvartalet förväntas ha en abonnentbas om 7,7 miljoner. Försäljningen under kvartalet bedöms uppgå till 4,5-4,6 miljarder kronor och ett justerat rörelseresultat på mellan -250 och -300 miljoner kronor. Reklamintäkterna förväntas minska organiskt med totalt 12-16 procent under kvartalet, orsakat av den kraftiga och snabba nedgången på tv- och radioreklammarknaderna.

När det gäller målen för 2023 bedömer Viaplay att den organiska försäljningstillväxten blir cirka 16-17,5 procent, tidigare 24-26 procent. För Norden är motsvarande siffra nu 7-8 procent (12-15) och justerat rörelseresultat i regionen väntas bli cirka 0,8-1,0 miljarder kronor (1,2-1,35). För International guidar bolaget för en förlust på cirka 1,4-1,5 miljarder kronor jämfört med tidigare en förlust på cirka 1,0-1,1 miljarder.

"Koncernens övergripande strategiska inriktning är oförändrad och Jørgen kommer tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen att utvärdera behovet av förbättringar avseende struktur, verksamheten och kapitalallokering för att leverera enligt strategin", uppger styrelseordförande Pernille Erenbjerg.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER