Bildkälla: Stockfoto

Ilija Batljan Invest ökar förlusten

Ilija Batljan Invest, som är SBB-chefen Ilija Batljans egna investmentbolag, redovisar en ökad förlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 5,5 miljoner kronor (4,0).

Driftnettot uppgick till 4,2 miljoner kronor (3,1).

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under kvartalet till -339 miljoner kronor (82). Resultatet har påverkats av SBB:s negativa värdeförändringar.

Resultatet före skatt var -510,4 miljoner kronor (-248,0).

Resultatet efter skatt blev -510,8 miljoner kronor (-245,7).

Ilija Batljan Invest har långfristiga skulder på 1,5 miljarder kronor (1,7), varav 1,3 miljarder utgörs av obligationer (1,3).
Ilija Batljan Invest, MkrQ1-2023Q1-2022Förändring
Hyresintäkter5,54,037,5%
Driftnetto4,23,135,5%
Resultat före skatt-510,4-248,0
Nettoresultat-510,8-245,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER