Bildkälla: Stockfoto

Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer regelverket för säkerhetsskydd

Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys. Det framgår ett pressmeddelande från myndigheten.

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet.

- Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. Hela finansmarknaden behöver rusta sig för detta. I det arbetet är säkerhetsskyddsanalysen grundläggande, det är i den som företaget besvarar frågorna vad som ska skyddas, mot vad det ska skyddas och hur det ska skyddas, säger Halszka Onoszko, enhetschef för Säkerhetsskyddstillsyn på Finansinspektionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER