Bildkälla: Stockfoto

Svenska Handelsfastigheter ökar förvaltningsresultatet

Svenska Handelsfastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2023, jämfört med samma kvartal året innan. Hyresintäkterna steg också.

Hyresintäkterna steg till 294,3 miljoner kronor (276,6), en ökning med 6,4 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 209,3 miljoner kronor (186,0).

Förvaltningsresultatet steg till 119,0 miljoner kronor (105,4), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -674,6 miljoner kronor (144,2). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -233,4 miljoner kronor (-19,6).

Resultatet efter skatt blev -678,1 miljoner kronor (199,8).

"Vi fortsätter att hålla en låg vakansgrad i beståndet om 2,7 procent och förväntar oss inte att denna ska öka under 2024", kommenterar vd Thomas Holm.

Svenska Handelsfastigheters aktie är inte noterad.

Svenska Handelsfastigheter, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Hyresintäkter294,3276,66,4%
Driftnetto209,3186,012,5%
Förvaltningsresultat119,0105,412,9%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-674,6144,2
Värdeförändringar derivat, totalt-233,4-19,6
Nettoresultat-678,1199,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER