Bildkälla: Stockfoto

Invisio kallar till årsstämma 7 maj - omval av styrelsen föreslås

Teknikbolaget Invisio kallar aktieägarna till årsstämma tisdagen den 7 maj.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl, Charlott Samuelsson, Hannu Saastamoinen, samt Nicklas Hansen. Annika Andersson föreslås fortsätta som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 10 maj. Utdelningsförslaget är känt sedan tidigare.

Vidare framgår att styrelsen vill ha ett emissionsbemyndigande, motsvarande tio procent av det totala antalet utestående aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER