Bildkälla: Stockfoto

Hansa Biopharma ökar omsättningen - vd ser en lovande start på 2024

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma redovisar ökande omsättning och minskande rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 131,4 procent till 56 miljoner kronor (24,2), varav 47,4 miljoner (14,3) är produktförsäljning.

”Jag är mycket nöjd med den starka kommersiella utvecklingen under det första kvartalet 2024, som möjliggjorts tack vare ny och upprepad användning av Idefirix vid ledande kliniker i hela Europa”, uppger vd Søren Tulstrup.

Han fortsätter.

"Det är andra kvartalet i rad med stabil produktförsäljning, och en lovande start på 2024. Den
starka försäljningsutvecklingen är en fortsättning av den utveckling vi såg i slutet av förra året,
då viktiga stora marknader som Storbritannien och Tyskland bidrog."
Rörelseresultatet blev -159,4 miljoner kronor (-182,3).

Resultatet efter skatt blev -218,6 miljoner kronor (-205,4).

Resultat per aktie uppgick till -4,15 kronor (-3,92).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -187,1 miljoner kronor (-207,0).

Likvida medel uppgick till 541,5 miljoner kronor (1 286,8). Efter periodens slut har bolaget säkrat kassabehållningen till 2026 genom att ta in cirka 372 miljoner kronor.

Hansa Biopharma, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning5624,2131,4%
Rörelseresultat-159,4-182,3
Nettoresultat-218,6-205,4
Resultat per aktie, kronor-4,15-3,92
Kassaflöde från löpande verksamhet-187,1-207,0
Likvida medel541,51 286,8-57,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER