Bildkälla: Stockfoto

Afrys justerade ebita-resultat var något i underkant av förväntningarna (uppdatering)

(uppdatering: mer information i hela nyheten)

Teknikkonsulten Afry redovisar en omsättning som var lägre än väntat i första kvartalet 2024. Det justerade ebita-resultatet var något i underkant av förväntningarna.

Nettoomsättningen sjönk 0,4 procent till 6 891 miljoner kronor (6 916). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 091 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 0,5 procent (15,9).

Ebita-resultatet uppgick till 582 miljoner kronor (689), med en ebita-marginal på 8,4 procent (10,0).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 590 miljoner kronor (689), väntat 600 miljoner kronor, med en justerad ebita-marginal på 8,6 procent (10,0).

Rörelseresultatet blev 541 miljoner kronor (646). Rörelsemarginalen var 7,9 procent (9,3).

Resultatet före skatt var 471 miljoner kronor (568).

Resultatet efter skatt blev 355 miljoner kronor (436).

Resultat per aktie uppgick till 3,13 kronor (3,85).

Kalendereffekter hade en negativ påverkan om 149 miljoner kronor på nettoomsättningen
och 117 miljoner kronor på ebita.

- Första kvartalet visar på en varierad marknad, en stabil resultatutveckling justerad för
kalendereffekter och en orderstock som har ökat. Det pågående åtgärdsprogrammet i
Infrastructure går enligt plan, kommenterar vd Jonas Gustavsson i delårsrapporten.

- Vi ser en stark efterfrågan inom energisektorn. Inom industrin är marknaden mer varierad med en god efterfrågan inom ett flertal segment såsom fordons- och försvarsindustrin. Efterfrågan på större investeringsprojekt inom papper & massa är fortsatt svag och fastighetssegmentet ligger kvar på låga nivåer, fortsätter Gustavsson.

Orderstocken stärktes både mot föregående kvartal och mot föregående år och uppgick till 20 miljarder kronor, med störst ökning för Energy.


Afry, MkrQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning6 8917 091-2,8%6 916-0,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent0,515,9-96,9%
EBITA582689-15,5%
EBITA-marginal8,4%10,0%
Justerat EBITA590600-1,7%689-14,4%
Justerad EBITA-marginal8,6%8,5%10,0%
Rörelseresultat541646-16,3%
Rörelsemarginal7,9%9,3%
Resultat före skatt471568-17,1%
Nettoresultat355436-18,6%
Resultat per aktie, kronor3,133,85-18,7%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER