Bildkälla: Stockfoto

Postnord ökar rörelseresultatet trots engångskostnader

Postnord redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade trots negativ påverkan från engångskostnader under perioden.

Omsättningen sjönk 4,0 procent till 9 500 miljoner kronor (9 899). Paketvolymerna minskade totalt med -4 procent (-2).

Rörelseresultatet blev 127 miljoner kronor (43), med en rörelsemarginal på 1,3 procent (0,4). Resultatet är belastat med -27 miljoner kronor (0), i omstruktureringskostnader kopplat till Danmark.

Justerat för det blev rörelseresultat 154 miljoner kronor (43), med en justerad rörelsemarginal på 1,6 procent (0,4).

"Förbättringen förklaras främst av förbättrade resultat för PostNord Sverige, PostNord Strålfors samt en minskad negativ påverkan av valutaeffekter hänförbara till PostNord International", säger vd Annemarie Gardshol.

Resultatet före skatt var 110 miljoner kronor (51).

Resultatet efter skatt blev 87 miljoner kronor (40), och per aktie 0,04 kronor (0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 244 miljoner kronor (526).

Postnord, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning9 5009 899-4,0%
Rörelseresultat12743195,3%
Rörelsemarginal1,3%0,4%
Justerat rörelseresultat15443258,1%
Justerad rörelsemarginal1,6%0,4%
Resultat före skatt11051115,7%
Nettoresultat8740117,5%
Resultat per aktie, kronor0,040,02100,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet244526-53,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER