Bildkälla: Stockfoto

Xspray Pharma presenterar data på ASCO i USA

Forskningsbolaget Xspray Pharma ska presentera data som visar att samtidig medicinering med PPI:er och TKI:er förekommer frekvent hos KML-patienter. Det görs vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte i Chicago, USA, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Presentationen ska bygga på det abstrakt som bolaget publicerade igår. Abstraktet bygger på studien "Frequency of Comedication of Proton Pump Inhibitors with Crystalline Dasatinib in Chronic Myeloid Leukemia and Effects of TKI-Bioavailability".

Abstractet kommer att presenteras vid årets ASCO-möte den 3 juni i posterform. Det handlar om studien "Frequency of Comedication of Proton Pump Inhibitors with Crystalline Dasatinib in Chronic Myeloid Leukemia and Effects on TKI-Bioavailability".

"Tyrosinkinashämmare (TKI), inklusive dasatinib, har förbättrat de kliniska resultaten avsevärt hos patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML). Dock reduceras biotillgängligheten och den systematiska exponeringen av den kristallina formuleringen av dasatinib genom sammedicinering med syrahämmande läkemedel vilket kan påverka den kliniska responsen och därför bör sammedicinering undvikas med protonpumpshämmare (PPI), såsom omeprazol.", skriver Xspray i beskrivningen av abstraktet.

Xspray Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som använder sin HyNap-teknologi för att utveckla förbättrade versioner av marknadsförda läkemedel för behandling av cancer.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER