Bildkälla: Stockfoto

Cell Impact ökar omsättning men också rörelseförlust i andra kvartalet - skjuter fram finansiella mål

Cell Impact redovisar något ökad omsättning och rörelseförlust i andra kvartalet, samtidigt som finansiella mål skjuts framåt i tiden.

Omsättningen steg 20,0 procent till 4,8 miljoner kronor (4,0).

Bolagets vd uttrycker att försäljningen blev lägre än förväntat som ett resultat av corona-pandemins inverkan på kunders verksamhet.

Han tillägger dock att bolaget har haft en kontinuerlig produktionsaktivitet och genomfört
viktiga kundprojekt vilket inkluderar valideringstester, prototyp- och viss serieproduktion.

Rörelseresultatet blev -13,3 miljoner kronor (-12,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (-0,50).

Finansiella mål skjuts framåt till följd av coronapandemin.

"Den pågående corona-pandemin har ökat osäkerheten kring bolagets försäljningsutveckling och tidpunkten för den acceleration i efterfrågan vi förväntar oss. Styrelsen har därför beslutat att skjuta fram de sedan tidigare kommunicerade finansiella målen för 2021 och 2023 till 2022 respektive 2024", kommenterar bolaget.

Samtidigt ser man i nuläget en större potential än tidigare.

"I spåren av de satsningar som kommer inom ramen för EUs Green Deal och andra liknande program för vätgasproduktion förväntas bränslecellsindustrin växa kraftigt och Cell Impacts förmåga att tillgodose marknaden med flödesplattor kommer till en stor utsträckning att avgöras av tillgänglig produktionskapacitet", förklarar bolaget.

Cell Impact, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning4,84,020,0%
Rörelseresultat-13,3-12,1
Resultat per aktie, kronor-0,30-0,50
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER