Bildkälla: Stockfoto

Smoltek kallar till extra stämma för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i nanoteknikbolaget Smoltek kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 15 oktober i Göteborg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER