Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Grängesberg Exploration får in Pegroco som ny större aktieägare

Grängesberg Exploration meddelar att Pegroco kommer in som ny större ägare i bolaget i samband med företrädesemissionen.

Bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding, Couder och Christer Lindqvist har inom ramen för den pågående företrädesemissionen, överlåtit uniträtter som de har erhållit i företrädesemissionen till Pegroco Invest och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik.

Uniträtterna motsvarar vid nyttjande en teckning om totalt cirka 10 miljoner kronor i den pågående företrädesemissionen.

Syftet med överlåtelserna är att ytterligare stärka bolagets aktieägarbas med långsiktiga strategiska och institutionella investerare. Överlåtelserna har skett vederlagsfritt.

"Det är med stor glädje vi hälsar investmentbolaget Pegroco och Nordisk Bergteknik välkomna som större aktieägare i Grängesberg Exploration Holding. Dessa tillför förutom kapital och sitt nätverk även kunskap som kommer vara av stort värde för oss nu när vi planerar för en återstart i Dannemoragruvan och även förberedelserna för utvinning av apatit i Grängesberg", säger vd Christer Lindqvist.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER