Bildkälla: Stockfoto

Smartgroup ökar omsättning och vänder till vinst under första kvartalet

Smartgroup redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Gällande situationen med covid-19 uppger bolaget att dess framtida effekt på försäljningen inte går att bedöma, men att det kommer att påverka försäljningen även nästa kvartal.

- Med två riktigt bra kvartal i ryggen, det bästa halvåret i Smartgroups historia, känns det otroligt bra, men vi är ändå ödmjuka inför framtiden. Pandemin är inte över och omvärlden är försatt turbulent. Vi utesluter inte kraftiga svängningar i försäljningen mellan enskilda kvartal. Vi är dock övertygade om att vi långsiktigt är på rätt väg. Målet är tydligt, att fortsätta växa med vinst, kommenterar vd:n Christoffer Granback.

Omsättningen steg 41,1 procent till 24,7 miljoner kronor (17,5).

Rörelseresultatet blev 6,1 miljoner kronor (-1,1), med en rörelsemarginal på 24,7 procent.

Resultatet före och skatt var 6,1 miljoner kronor (-1,3). Rörelsemarginalen har stärkts medan personalkostnader och övriga externa kostnader sjunkit.

Likvida medel uppgick till 5,8 miljoner kronor (5,5).

Det framgår att verksamheten flyttat till nya lokaler under hösten, något som gör att all personal arbetar under samma tak, vilket ökar kontroll på lager och leverans men även ger bättre möjligheter till effektivt drift av onlinebutikerna.

Smartgroup, MkrQ1-2020/2021Q1-2019/2020Förändring
Nettoomsättning24,717,541,1%
Rörelseresultat6,1-1,1
Rörelsemarginal24,7%
Resultat före skatt6,1-1,3
Nettoresultat6,1-1,3
Likvida medel5,85,55,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER