Bildkälla: Stockfoto

Minusresultat för Net Trading Group i fjärde kvartalet, många stora aktörer 'extremt intresserade'

Net Trading Group, som genomgått en ny koncernbildning efter omvänt förvärv av Lightcircle, redovisar ett negativt resultat för det fjärde kvartalet som avser perioden november till december.

Omsättningen uppgick som väntat till 0 miljoner kronor. Inga jämförelsetal ges, med anledning av fusionen.

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor, i linje med resultatet efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor.

Likvida medel uppgick till 19,4 miljoner kronor.

Vd Morten Revill skriver i en kommentar till rapporten att bolaget har fokuserat på den slutliga utvecklingen av produkterna och startat utvecklingen av en produkt för den amerikanska marknaden.

"Vi upplever att många stora aktörer är extremt intresserade av våra Lightcircle smartprodukter och vi ingår avtal som säkerställer etablering av produktkunskap och marknadsföringsaktiviteter över tid. Distributionsplattformen är kritiskt viktig för att etablera varumärket och utveckla försäljningsvolymen", skriver Revill och fortsätter:

"Arbetet med utvecklingen av denna plattform och etablering av fler distributionspartners kommer att fortsätta att säkerställa grunden för en stark och positiv försäljningsutveckling under 2021."Net Trading Group, MkrQ4-2020
Nettoomsättning0
Rörelseresultat-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,04
Likvida medel19,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER