Bildkälla: Stockfoto

Frilans Finans-moderbolaget Invoicery minskade omsättningen under 2020

Egenanställningsföretaget Frilans Finans-moderbolaget Invoicery Int redovisar minskande omsättning under helåret 2020 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 2,6 procent till 1 158,2 miljoner kronor (1 188,7).

Rörelseresultatet blev 1,8 miljoner kronor (0,3), med en rörelsemarginal på 0,2 procent (0,0).

Resultatet före skatt var 2,6 miljoner kronor (1,5).

Resultatet efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (0,4), en ökning med 75,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 23,4 miljoner kronor (-1,8).

I slutet av förra året började Invoicery använda Trustpilot för betygsättning och organisationen har nu ett genomsnittsbetyg på 4,7 av 5.

"Vi ser också att intresset för att starta eget och bli egenanställd har ökat de senaste åren, bland annat utifrån en undersökning vi beställde av marknadsinstitutet Nepa i september. Det talar sammantaget för att egenanställning kan fortsätta växa och bidra till att omsätta företagsamhet i praktiken under 2021", kommenterar vd:n Stephen Schad.

Coronapandemin uppges ha gett en kortsiktig negativ effekt på efterfrågan av egenanställning i Sverige. Samtidigt framgår det att intresset för Frilans Finans är klart större än för andra aktörer.

Invoicery Int, Mkr20202019Förändring
Nettoomsättning1 158,21 188,7-2,6%
Rörelseresultat1,80,3500,0%
Rörelsemarginal0,2%0,0%
Resultat före skatt2,61,573,3%
Nettoresultat0,70,475,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet23,4-1,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER