Bildkälla: Stockfoto

We Are Spindye ökat omsättningen väsentligt i och med Odd Molly-förvärv

Fashiontech-bolaget We Are Spindye redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Sedan förra kvartalet har förvärvet av Odd Molly inkorporerats vilket förklarar de stora avvikelserna mot jämförelsesiffrorna.

Omsättningen steg kraftigt till 66,1 miljoner kronor (1,0). Den underliggande modeverksamheten, Odd Molly, ökade intäkterna med 16 procent.

Modetekniken inom gamla WRSD har upplevt utökad efterfrågan men dess långa ledtider och svängiga intäktsflöde har förstärkts ytterligare av pandemin.

Rörelseresultatet blev -16,5 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev -16,7 miljoner kronor (0,8).

Resultat per aktie hamnade på -1,13 kronor.

- Den nya koncernens affärsområden kompletterar varandra och skapar en stark plattform inom såväl Fashion Tech som framgångsrik e-handel baserad på de starka erkända varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Den nya koncernen är nu väsentligt större än tidigare och får en stark bas att växa från såväl organiskt som via förvärv, kommenterar vd Andreas Andrén.

We Are Spindye, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning66,11,06 510,0%
Rörelseresultat-16,50,8
Rörelsemarginal80,0%
Nettoresultat-16,70,8
Resultat per aktie, kronor-1,13
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER