Bildkälla: Stockfoto

Gigger Group nära dubblar omsättningen - små förändringar av resultatet

Plattformsbolaget Gigger Group nära dubblar omsättningen och redovisar små förändringar av sitt resultat i det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 98 procent till 19,6 miljoner kronor (9,9).

Ebitda-resultat blev -7,1 miljoner kronor (-8,1). Rörelseresultatet blev -9,6 miljoner kronor (-8,5).

Resultatet före skatt var -12,3 miljoner kronor (-8,4). Resultatet efter skatt blev -12,3 miljoner kronor (-8,4). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,05).

Tillförordnade vd:n Claes Persson skriver i rapporten att bolaget följer sin plan.

"Med en gig-division som fortsätter växa snabbare än konkurrenterna och slår den förväntade
genomsnittliga årliga tillväxttakten, CAGR, på 19,4 procent så är vi fortsatt enligt vår plan i
Sverige, men Sverige är inte nog för oss. Därför etablerade vi oss på riktigt i England i början av
november. På denna marknad ser vi att vi kan växa än snabbare då den brittiska marknaden är
mognare, men fortfarande i stark tillväxt", skriver Persson.

Han avslutar med följande kommentar.

"Med andra ord står vi rustade för nästa år, ett år i lönsamhetens och tillväxtens tecken."

Gigger Group, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning19,69,998,0%
EBITDA-7,1-8,1
Rörelseresultat-9,6-8,5
Resultat före skatt-12,3-8,4
Nettoresultat-12,3-8,4
Resultat per aktie, kronor-0,07-0,05
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER