Bildkälla: Stockfoto

Garpco rapporterar högre intäkter och en kraftig resultatökning i första kvartalet

Industribolaget Garpco redovisar högre intäkter och en kraftig resultatökning i första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartalet i fjol.

Nettoomsättningen steg 38,4 procent till 134,5 miljoner kronor (97,2). Justerat för förvärv och avyttringar har omsättningen ökat med 28 procent.

Ebitda-resultat blev 12,8 miljoner kronor (4,8), med en ebitda-marginal på 9,5 procent (4,9).

Rörelseresultatet blev 8,0 miljoner kronor (0,5), med en rörelsemarginal på 5,9 procent (0,5).

Resultatet före skatt var 7,7 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev 6,0 miljoner kronor (0,1).

Resultat per aktie hamnade på 6,59 kronor (0,10).

"Kriget i Ukraina skapar stora utmaningar i råvaruförsörjning med kraftigt stigande priser och långa leveranstider. Koncernens dotterbolag har goda lager och förutser inga produktionsstopp relaterad till råmaterialbrist under det andra kvartalet. Påverkan från pandemin har snabbt avtagit medan de nya utmaningarna avseende materialförsörjningen tillkommit som hanteras förlöpande. Sammantaget bedömer dock koncernledningen att Garpco har goda förutsättningar att nå ett starkare resultat än föregående år", skriver bolaget om framtidsutsikterna för resterande del av 2022.

Garpco, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning134,597,238,4%
EBITDA12,84,8166,7%
EBITDA-marginal9,5%4,9%
Rörelseresultat8,00,51 500%
Rörelsemarginal5,9%0,5%
Resultat före skatt7,70,32 467%
Nettoresultat6,00,15 900%
Resultat per aktie, kronor6,590,106 490%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER