Bildkälla: Stockfoto

ACR Aviation Capacity Resources ökar resultatet kraftigt i första kvartalet

Flygledningsbolaget ACR Aviation Capacity Resources redovisar högre intäkter och en kraftig resultatökning i första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 17,9 procent till 50,7 miljoner kronor (43,0).

Rörelseresultatet blev 3,7 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 7,3 procent (1,9).

Resultatet före skatt var 3,2 miljoner kronor (0,2).

Resultatet efter skatt blev 3,2 miljoner kronor (0,2), en ökning med 1 500 procent mot föregående år.

Trafikrörelserna på ACR:s regionala flygplatser har ökat med cirka 10 procent i första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Internationellt har trafikvolymerna ökat ännu mer och trenden är positiv. Inför sommaren är bokningsläget mycket bra, framförallt för de internationella flygningarna, skriver bolaget i delårsrapporten.

Företaget bedömer i nuläget att likviditeten är säkerställd för 2022 utifrån att trafikvolymerna pekar uppåt igen. Med hänsyn till osäkerheten i trafikvolymprognoserna har regeringen informerat att återkomma under andra kvartalet 2022 om utökat stödlån.

ACR Aviation Capacity Resources, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning50,743,017,9%
Rörelseresultat3,70,8362,5%
Rörelsemarginal7,3%1,9%
Resultat före skatt3,20,21 500%
Nettoresultat3,20,21 500%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER