Bildkälla: Stockfoto

Copperstone Resources ska lämna in kompletteringar till miljötillståndsansökan i september

Mineralprospekteringsbolaget Copperstone Resources lämnade den 30 mars in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Enligt tidplan och förväntan har bolaget nu fått återkoppling från mark- och miljödomstolen och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan. Copperstone kommer under de närmaste månaderna att arbeta igenom och lämna in dessa kompletteringar till domstolen i september. Det framgår av ett pressmeddelande.

När Copperstone har lämnat in kompletteringarna till ansökan i september bedömer mark- och miljödomstolen om ansökan kan anses som komplett. När ansökan uppfyller kraven kommer den att kungöras. Copperstone arbetar för att en kungörelse ska kunna ske under hösten 2022.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER