Bildkälla: Stockfoto

Finepart flerdubblar intäkterna och vänder till vinst i andra kvartalet

Verkstadsbolaget Finepart redovisar en flerdubbling av intäkterna i andra kvartalet 2022 jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Nettoomsättningen steg 2 125 procent till 17,8 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev 4,0 miljoner kronor (-3,0), med en rörelsemarginal på 22,5 procent.

Resultatet före skatt var 4,0 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt blev 4,0 miljoner kronor (-3,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,18 kronor (-0,15).

Bolagets orderingång har bestått av löpande orderingång på uppdragsskärningar till potentiella maskinkunder och eftermarknadsförsäljning på 3,0 miljoner kronor.

Sammantagen orderstock uppgick till 12,0 miljoner kronor per den 30 juni. Det skall också noteras att bolaget mottog en maskinorder värd 3,0 miljoner kronor i juli.

- Det är med stor glädje jag skriver vd-brevet till denna kvartalsrapport. Vi har under kvartalet levererat lika många maskiner som vi tidigare gjort som mest på ett år. Det visar sig även i nyckeltalen i vår delårsrapport för andra kvartalet, där vi nu börjar se hur Fineparts tillväxtresa tar fart. Under perioden har vi levererat fem Finecutsystem samtidigt som vi har haft en klart uppåtgående trend i både vårt skärcentrum och på vår eftermarknad. Det senare är något som fortsatt kommer öka i takt med att flertalet av våra nya kunder, som är volymtillverkare, utnyttjar sina Finecutsystem i ett eller flera skift, kommenterar vd Lars Darvall i delårsrapporten.

- Vi ser fortsatt ett stort intresse från både potentiella och befintliga kunder vilket gör att jag ser fortsatt ljust på framtiden. Samtidigt har vi fortsatt högt tryck på vårt democenter gällande demonstration av vår teknik, samt att producera för våra kunder och utbilda dem, under deras väntan på maskinleveranser. Rekryteringen av ny personal fortgår för att möta det ökade intresset för våra erbjudanden samt en kraftig tillväxt på både installationer och eftermarknad, fortsätter Lars Darvall.

Finepart, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning17,80,82 125,0%
Rörelseresultat4,0-3,0
Rörelsemarginal22,5%
Resultat före skatt4,0-3,0
Nettoresultat4,0-3,0
Resultat per aktie, kronor0,18-0,15
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER