Bildkälla: Stockfoto

Active Properties minskade förvaltningsresultatet under första halvåret

Fastighetsbolaget Active Properties redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första halvåret, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 30,1 miljoner kronor (28,2), en ökning med 6,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 20,6 miljoner kronor (20,4), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 14,2 miljoner kronor (14,6), en minskning med 2,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 31,5 miljoner kronor (17,7).

"Resultatet före skatt är högre än jämfört med samma period föregående år. Skillnaden består huvudsakligen i att värdeförändringar i förvaltningsfastigheter har ökat", skriver Active Properties.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 5,83 kronor (5,06).

Efter periodens utgång har Soft Center ingått ett avtal om investering i en till solcellsanläggning med leverans under hösten.

På grund av ett osäkert marknadsläge väljer Active Properties att skruva ned sin prognos för helåret.

"Skulle bolaget lyckas undvika hyrestapp och stigande vakanser är bedömningen att förvaltningsresultatet i prognosen för året uppgår till cirka 28 miljoner kronor", skriver Active Properties.

"Resultatet kan komma att påverkas positivt av eventuella tillkommande förvärv, hyresgenererande investeringar och avyttringar, men också negativt i det fall drift- och räntekostnader stiger mer än nuvarande prognoser".

Active Properties, MkrH1-2022H1-2021Förändring
Hyresintäkter30,128,26,7%
Driftöverskott20,620,41,0%
Förvaltningsresultat14,214,6-2,7%
Resultat före skatt31,517,778,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor5,835,0615,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER