Bildkälla: Stockfoto

Nightingale mer än fördubblar rörelseförlusten under 2021/2022

Hälsoteknikbolaget Nightingale redovisar ökande omsättning under räkenskapsåret 2021/2022 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten kom att mer än fördubblas under perioden.

Omsättningen steg 4,8 procent till 2,2 miljoner euro (2,1).

Ebitda-resultatet blev -7,9 miljoner euro (-4,8).

Rörelseresultatet blev -11,1 miljoner euro (-5,2).

Resultatet efter skatt blev -15,4 miljoner euro (-11,2), och per aktie -0,26 euro (-0,27).

Likvida medel uppgick till 95,3 miljoner euro (113,8).

Bolaget uppnådde flera av sina uppställda mål för helåret men inte samtliga. Bland annat väntar man fortfarande på ett godkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för sitt blodtest. Den processen är fortsatt pågående.

Nightingale missade också målet för sin orderbok. Målet var 5 miljoner euro men utfallet blev cirka 3,8 miljoner euro, vilket samtidigt är 1,5 gånger högre jämfört med slutet av föregående räkenskapsår.

För räkenskapsåret 2022/23 är ett av målen att landa ett stort kommersiellt kontrakt inom den offentliga sjukvården.

Nightingale, MEUR2021/20222020/2021Förändring
Nettoomsättning2,22,14,8%
EBITDA-7,9-4,8
Rörelseresultat-11,1-5,2
Nettoresultat-15,4-11,2
Resultat per aktie, EUR-0,26-0,27
Likvida medel95,3113,8-16,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER