Bildkälla: Stockfoto

Preservia Hyresfastigheters styrelse föreslås till omval, övergång till kalenderår

Aktieägarna i hyresrättsbolaget Preservia Hyresfastigheter kallas till årsstämma den 27 oktober i Stockholm.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 maj till 30 april, till kalenderår.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av bolagets aktier i Preservia Bålsta Holding till Preservia Holding. Överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor och köpeskillingen baseras på en värdering som styrelsen låtit ta fram via ett oberoende värderingsinstitut. Värderingen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget två veckor innan stämman.

Både överlåtelsen av aktier och ändringen av räkenskapsåret till kalenderår görs av bokföringstekniska skäl, för att förenkla koncernstrukturen och den finansiella strukturen bolagen emellan.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER