Bildkälla: Stockfoto

Phase Holographics rörelseförlust ökar

Medicinteknikbolaget Phase Holographic redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 16,7 procent till 2,0 miljoner kronor (2,4).

Ebitda-resultatet blev -4,8 miljoner kronor (-3,4).

Rörelseresultatet blev -5,7 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet efter skatt blev -5,8 miljoner kronor (-4,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,31).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 26,2 miljoner kronor (-5,8).

Likvida medel uppgick till 26,6 miljoner kronor (6,2).

"Kundförfrågningarna minskade kraftigt under den senare delen av perioden (maj till och med juli) för att under september återhämta sig till en nivå vi inte har upplevt tidigare. Den kraftiga ökningen av onlineförfrågningar och demonstrationer befäster effektiviteten av vår digitala försäljnings- och marknadsföringsstrategi. Trots ett sommartrögt periodavslut i juli var försäljningen bara en enhet från att överträffa vårt bästa kvartal någonsin; samma period förra året", skriver bolaget i rapporten.

Leverans av fluorescensmodulen påbörjas under hösten, uppger bolaget vidare.

Phase Holographic, MkrQ1-2022/2023Q1-2021/2022
Nettoomsättning2,02,4
EBITDA-4,8-3,4
Rörelseresultat-5,7-4,4
Nettoresultat-5,8-4,5
Resultat per aktie, kronor-0,28-0,31
Kassaflöde från löpande verksamhet26,2-5,8
Likvida medel26,66,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER