Bildkälla: Stockfoto

Diamyd Medicals fas 3-studie fortgår - förlusten ökade något i Q4

Diabetesforskningsbolaget Diamyd Medical redovisar oförändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Marknadspotentialen för det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd är enorm. Både när det gäller typ 1-diabetes och LADA. Viktigt är att vi har hittat nyckeln till vaccinets effektivitet – den så kallade DR3-DQ2-genhaplotypen som definierar patientgruppen som svarar på behandlingen. Detta är en verkligt transformerande upptäckt. Gjord av oss. Det banar väg för precisionsmedicin vid autoimmun diabetes där vi är ledande med vår pågående pivotala fas 3-studie”, skriver vd Ulf Hannelius i rapporten.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -38,7 miljoner kronor (-28,5).

Resultatet före skatt var -36,7 miljoner kronor (-27,4).

Resultatet efter skatt blev -37,8 miljoner kronor (104,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -34,6 miljoner kronor (-59,1).

Likvida medel uppgick till 159,7 miljoner kronor (139,4).

Bolagets kliniska program fortlöper.

"Efter metaanalysen publicerad i augusti 2020 i Diabetologia, som beskriver den grundläggande upptäckten om hur HLA-genetik påverkar effekterna av det terapeutiska vaccinet Diamyd , tog utvecklingen av Diamyd ett rejält steg framåt. Fynden kunde visa att en patientgrupp med viss gentyp svarade väl på Diamyd-behandling, en grupp som omfattar upp till 40 procent av alla typ 1-diabetspatienter. Resultaten replikerades i DIAGNODE-2-studien", skriver Hannelius och fortsätter.

"Dessa upptäckter är nyckeln till den pågående bekräftande DIAGNODE-3-studien, den första
precisionsmedicinbaserade fas 3-studien någonsin riktad mot individer med nydiagnostiserad typ 1- diabetes."

Diamyd Medical, MkrQ4-2021/2022Q4-2020/2021Förändring
Nettoomsättning0,10,10,0%
Rörelseresultat-38,7-28,5
Resultat före skatt-36,7-27,4
Nettoresultat-37,8104,9
Kassaflöde från löpande verksamhet-34,6-59,1
Likvida medel159,7139,414,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER