Bildkälla: Stockfoto

Backaheden ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Backaheden redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 10,2 miljoner kronor (9,7), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 10,2 miljoner kronor (8,7), en ökning med 17,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 6,8 miljoner kronor (5,5), en ökning med 23,6 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 6,7 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var 13,5 miljoner kronor (5,5).

Resultatet efter skatt blev 11,6 miljoner kronor (5,0), en ökning med 132,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,62 kronor (1,55), vilket innebär en ökning med 133,5 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 137,42 kronor per aktie (104,24) per den 30 september.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet bedrivs i oförändrad inriktning med ett nästintill fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Backaheden äger en logistikfastigheten på 45 500 kvadratmeter i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar 84 procent av hyresintäkterna.

Backaheden, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter10,29,75,2%
Driftöverskott10,28,717,2%
Förvaltningsresultat6,85,523,6%
Värdeförändringar derivat, totalt6,70
Resultat före skatt13,55,5145,5%
Nettoresultat11,65,0132,0%
Resultat per aktie, kronor3,621,55133,5%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor137,42104,2431,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER