Bildkälla: Stockfoto

Coegin Pharmas portföljbolag Reccura rapporterar 'lovande' prekliniska resultat för AVX001

Bioteknikbolaget Coegin Pharmas portföljbolag Reccura Therapeutics rapporterar nya prekliniska forskningsresultat för läkemedelskandidaten AVX001 inom hudcancer, enligt ett pressmeddelande.

Förra året slutförde Coegin Pharma COAK-studien, en kombinerad fas I/II klinisk studie med AVX001 i patienter med aktinisk keratos. Aktinisk keratos kan utvecklas till skivepitelcancer.

Studien visade att AVX001 är säker med endast lindriga hudreaktioner och bolaget skriver att det fanns tydlig tendens till effekt i högsta dosen, speciellt på de allvarligare lesionerna. Bolaget vill ytterligare underbygga dokumentationen inom hudcancer inför den planerade fas IIa-studien i basalcellscancer (BCC), som är den vanligaste typen av hudcancer.

Reccura Therapeutics presenterar nu nya prekliniska resultat där AVX001 har testats i humana BCC-celler och i skivepitelcancer; denna gång i en direkt jämförelse med läkemedlet vismodegib.

"Sammantaget visar detta prekliniska försök en potent effekt på hämningen av celltillväxten, både för BCC och SCC, med den största effekten på BCC, och att AVX001 är tio gånger mer potent i hämningen av celltillväxten i BCC än läkemedlet vismodegib", heter det.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER