Bildkälla: Stockfoto

Kalqyl: Katalysen Ventures kvartal präglades av utmaningar i portföljbolagen

Investeringsbolaget Katalysen Ventures kvartal präglades av utmaningar för flera av portföljbolagen, bland annat Vironova som försattes i konkurs. Det skriver Kalqyl i en kommentar till rapporten.

Vidare skriver analyshuset att Katalysen väntas genomföra avyttringar under 2024, men att bolaget kan bli kassaflödespositivt först 2025.

"I vårt huvudscenario och med en applicerad säkerhetsmarginal om 50,0 procent ser vi en uppsida om 22,5 procent för 2026E, vilket ger en CAGR om 7,0 procent", heter det i analysen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER