Bildkälla: Stockfoto

Sharespines omsättning minskar - vd meddelar sin avgång

Mjukvarubolaget Sharespine redovisar minskande omsättning i tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan.

Vd Runar Wahlgren skriver att bolaget fortsatt präglas av ett tufft marknadsklimat, men att det finns många ljuspunkter att belysa. Bland annat lyfter han att bolaget gör sin första operativa vinst under kvartalet.

"Även om det är min fulla övertygelse, att ett bolag som Sharespine, bör prioritera tillväxt före resultat, så har vi i rådande marknadsklimat varit fast beslutna att gå från röda till svarta siffror under 2023", skriver han.

Wahlgren meddelar även sin sorti som vd i samband med rapporten. Däremot kommer han inte att lämna bolaget.

"I januari tillträder Martina Jonsson. Med hennes gedigna erfarenhet från att leda Ecoonlines svenska verksamhet, kombinerat med vår starka marknadsposition, är vi väl förberedda för fortsatt expansion, både nationellt och internationellt", skriver Sharespine.

Nettoomsättningen sjönk till 6,6 miljoner kronor (6,805).

Ebita-resultatet blev 0,55 miljoner kronor (-0,19).

Likvida medel uppgick till 6,4 miljoner kronor (8,8) per den 30 september.

Sharespine, MkrQ3-2023Q3-2022
Nettoomsättning6,66,805
EBITA0,55-0,19
Likvida medel6,48,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER