Bildkälla: Stockfoto

Zesec of Sweden kallar till extrastämma 2 maj - förvärvet av Avsalt och ny styrelse på agendan

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Sweden kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj i Göteborg.

Inför stämman söker styrelsen godkännande för det omvända förvärvet av Avsalt som bland annat innebär att Zesec kommer byta namn. Styrelsen söker även efter godkänt för den apportemission som ska göras i samband med förvärvet.

Styrelsen föreslår även en omvänd split 1:1 000, alltså att 1 000 aktier slås ihop till 1. För att det ska fungera föreslås även en ändring av bolagsordningen rörande antalet aktier.

En aktieägargrupp har inför stämman föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter inför kommande årsstämma. Gruppen föreslår vidare att entlediga de hittillsvarande styrelseledamöterna samt att, för tiden intill slutet av kommande årsstämma, välja Thomas Bengtsson, Nicolaas Boon, Niclas Ekström och Joshua Summers till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Thomas Bengtsson.

Zesecs nuvarande styrelse består av Eric Michelsen, Per Jorlind, Emma Skåpe och Alexander Tasevski. Tasevski är även ordförande.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER