Bildkälla: Stockfoto

Fable Media ökar omsättning och ebitda-resultat

Lead generation-bolaget Fable Media ökade såväl omsättningen som ebitda-resultatet i det första kvartalet.

Omsättningen steg 6,3 procent till 21,8 miljoner kronor (20,5). För kvarvarande verksamhet var omsättningsökningen 12 procent.

Ebitda-resultatet blev 15,0 miljoner kronor (12), med en ebitda-marginal på 68,8 procent (58,5).

Rörelseresultatet blev 13,9 miljoner kronor (10,8), med en rörelsemarginal på 63,8 procent (52,7).

Resultatet efter skatt blev 10,0 miljoner kronor (12,8). Resultat per aktie uppgick till 0,30 kronor (0,38). Periodens resultat efter skatt för jämförelseperioden innehöll en positiv påverkan på finansnettot om totalt cirka 5,8 miljoner kronor till följd av återköp av bolagets obligationer till rabatterat pris.

"Vårt ebitda-resultat ökade med 25 procent jämfört med föregående år och uppgick till hela 15,0 miljoner kronor, vilket är vårt lönsamhetmässigt bästa kvartal hittills. Vi hade återigen
en mycket hög ebitda-marginal, denna gång på 69 procent, vilket är klart högst bland våra jämförelsebolag", uppger vd Alexander Pettersson.

Han fortsätter.

"Det goda resultatet nåddes trots att det på ett sätt var ett ganska lugnt kvartal, utan riktigt stora
sportevenemang. Vi har dock inte legat på latsidan, utan har fortsatt att framgångsrikt implementera vår strategi. Vi har en slimmad och kostnadseffektiv organisation, där vårt kompetenta marknadsföringsteam får ut bra värde för varje spenderad marknadsföringskrona. samtidigt fortsätter de intäktsdelningar som vi har byggt upp med våra partnerbolag att kontinuerligt bidra till lönsamheten."

Fable Media-chefen upprepar att man har som fokus att fortsätta växa organiskt med god lönsamhet.

"Med nuvarande goda utveckling är vår målsättning att bli ett utdelande bolag inom något år", avslutar han sitt vd-ord.

Fable Media, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning21,820,56,3%
Ebitda15,01225,0%
Ebitda-marginal68,8%58,5%
Rörelseresultat13,910,828,7%
Rörelsemarginal63,8%52,7%
Nettoresultat10,012,8-21,9%
Resultat per aktie, kronor0,300,38-21,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER