Bildkälla: Stockfoto

Eevia Health minskar omsättning och resultat - har byggt upp säljpipeline

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade.

"Vi har arbetat upp en djup möjlighetspipeline och jag är övertygad om att att vi kommer att återfå försäljningstillväxt med hög marginal under de kommande kvartalen", uppger vd Stein Ulve.

Omsättningen sjönk till 0,4 miljoner euro (1,7).

Ebitda-resultatet blev -0,2 miljoner euro (0,3).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner euro (0,0). Resultat per aktie uppgick till -0,01 euro (0,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,3 miljoner euro (0,2).

Flera händelser inträffade under det första kvartalet.

Inledande diskussioner med ett världsledande ögonhälsobolag om samarbete kring lanseringen i Nordamerika av Eevias ögonhälsoprodukt Retinari. Vidare har man en förhandling med stor livsmedelstillverkare om att tillverka ett skräddarsytt växtextrakt under 2025, möjligen under 2026-27.

Eevia Health har även fortsatt utvecklingen avseende ett möjligt samarbete med en stor ingredienstillverkare för för kontraktstillverkning av stora volymer av ett bärextrakt och eventuellt utökat samarbete. Flera kontraktsförhandlingar sker också.

"Förhandlingarna ovan pågår fortfarande. Vi förväntar oss resultat i form av kontrakt under andra eller tredje kvartalet", uppger Ulve.

Eevia Health är aktuella med en företrädesemission.


Eevia Health, MEURQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning0,41,7-76,5%
Ebitda-0,20,3
Ebitda-marginal17,6%
Nettoresultat-0,50,0
Resultat per aktie, EUR-0,010,00
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,30,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER