Bildkälla: Stockfoto

Carlsquare höjer motiverade värdet för Fable Media

Carlsquare höjer det motiverade värdet för lead-generation bolaget Fable Media till 14,3 kronor (10,4).

Bakgrunden är att bolaget har flaggat för högre omsättning och ebitda i kvartal två än vad Carlsquare prognostiserat. Det har fått Carlsquare att höja sina estimat för helåret och som en följd av detta även höja det motiverade värdet.

Carlsquares nya helårsprognoser är en nettoomsättning på 103,2 miljoner kronor och en ebitda på 73,0 miljoner, mot tidigare väntade 90 respektive 60 miljoner kronor.

Fable Medias förbättrade utveckling hänvisas till nya partnerskap och en kostnadseffektiv organisation.

Aktien faller 6,3 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER