Bildkälla: Stockfoto

2020 var sämsta året för Köpenhamns flygplats sedan andra världskriget

2020 var det sämsta året för börsnoterade Köpenhamns flygplats sedan andra världskriget, enligt årsrapporten. Detta i ljuset av coronapandemin.

Antalet passagerare som reste via Kastrup föll till 7,5 miljoner, från 30,3 miljoner föregående år. Som ett resultat av den minskade flygtrafiken minskade intäkterna med 71,2 procent till 1 576 miljoner danska kronor, med en förlust på 828 miljoner danska kronor.

Det påpekas att betydande åtgärder vidtogs under året som påverkade den operationella rörelsen positivt, inklusive kostnadsbesparingar på 200 miljoner danska kronor. Vidare minskade planerade investeringar med cirka 800 miljoner danska kronor. Därtill har organisatoriska förändringar genomförts.

Utdelningen till aktieägare i 2020 samt 2021 har dragits in till följd av den finansiella situationen samt villkor för att motta stöd från regeringen i landet.

Inför detta år noterar man en fortsatt stor osäkerhet inom den globala flygindustrin. Till följd av den strukturella osäkerheten kan flygplatsen inte ge någon prognos över exempelvis antalet passagerare eller de finansiella siffrorna.

Bolaget tänker fortsätta utvärdera och anpassa sig efter situationen på marknaden och kommer informera marknaden om eller när en meningsfull utblick kan ges.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER