I SAMARBETE MED EPTI AB
Bildkälla: Stockfoto

Direkt efter notering, intervju med Arli Mujkic, vd för EPTI AB

intervju Börsvärlden gratulerar Arli Mujkic och EPTI till notering och passar på att ställa några frågor om deras vision och framtid

1. Grattis till noteringen på First North, hur känns det?

Tack så mycket. Det känns fantastiskt kul och bra att allt hårt arbete från mina kollegor, partners och oss alla gett ett så fint resultat i och med noteringen.

2. Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?

EPTI har sedan start haft visionen att bli och behålla positionen som den bästa aktören inom Venture Building i Europa. Med vårt starka track record, vår breda geografiska närvaro i Europa och förmåga att tillförse rätt resurser till våra ventures ser vi att vi är en god bit på vägen att kunna bli det. Samtidigt finns det mycket kvar att göra, så vi är inte i mål än.

3. Vilka är era största utmaningar?

EPTI har länge befunnit sig under stark tillväxt, och ser fortsatt ett högt tempo framför sig, så det handlar mycket om att attrahera rätt talanger som kan upprätthålla detta tempo. Eftersom vi främst verkar med fokus på teknik ser vi också att det är just den typen av kompetensprofiler som är nödvändiga för att skapa de bästa innovativa och tekniska produkterna. Det är ju allmänt känt att det råder brist på teknisk kompetens där ute. Det innebär att vi måste fortsätta vara i framkant vad gäller rekrytering och fortsätta skapa en fantastisk medarbetarkultur.

4. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

Det är två saker som i huvudsak påverkat bolagets position mest i närtid. Det ena är de sju nyligen genomförda förvärven, vilket innebar att vi dubblade antalet medarbetare på kort tid. Nu är vi en betydligt större organisation och har mer resurser än någonsin. Men samtidigt kräver det att vi fortsatt är kliniska i vår exekvering och fortsätter fokusera på rätt saker.

Det andra är en följd av förvärven och närmare bestämt förvärvet av Invajo eftersom detta specifika förvärv leder till att EPTI noteras. På detta sätt får EPTI nu goda förutsättningar för att nå ut till en bredare marknad med sina erbjudanden, fler som äger aktien och bättre tillgång till kapital. Detta påverkar oss i god utsträckning att fortsatt kunna leverera goda resultat framåt men som noterat bolag ställs naturligtvis också andra krav på bolaget.

5. Vad kan man som aktieägare förvänta sig av er som bolag?

En aktieägare kan förvänta sig access till att bli delägare i ett nytt modern investerande bolag i form av en Venture Builder. En Venture Builder som varje dag kommer sträva efter att bygga värdeskapande entreprenörledda bolag och att skapa aktieägarvärde. Som aktieägare får man genom att äga EPTI indirekt ta del av vårt närmast unika deal flow och våra spännande portföljbolag. Ett ägande som innebär ägande i flera underliggande bolagsresor där EPTI varje dag arbetar för att skapa morgondagens unicorns med fokus på tekniksk innovation, resor som man som aktieägare alltså kan ta del av genom att äga EPTI.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med EPTi AB . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER