I SAMARBETE MED EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Kirstin Kriz, vd för European Institute of Science AB

#Femsnabba Från snabb produktutveckling till global expansion och framtidens försäljningsstrategier, ger vi en överblick över företagets framgångar och utmaningar samt dess roll i den växande veterinärbranschen.

1. Berätta lite om EURIS affärsverksamhet?

 – European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park. Bolaget huvudförsäljning sker idag i form av egenproducerade hund-, katt- och hästblodtest till djursjukhuslaboratorier på den svenska marknaden. Bolaget är i färd med att expanderar sin försäljning genom lokala distributörer till olika länder inom EU.

2. Vilka fördelar och nackdelar har EURIS?

 – EURIS har bevisat att bolaget har förmågan att snabbt utveckla egna blodtest som uppskattas av kunderna. Vi kan konstatera att efter en flerårig rutinanvändning har våra produkter uppvisat följande konkurrensfördelar: snabbhet, noggrannhet och årliga kostnadsbesparingar på 30-40 % för kunden. Vidare har EURIS expanderat den globala försäljningspotentialen ytterligare för sina blodtest genom att konverterat dem så att de numera även passar till större analysmaskiner för stor-volymbruk på centrallaboratorier. Bolaget arbetar på detta sätt med att både utveckla nya blodtest och anpassa redan lanserade blodtest till nya applikationer. Vidare har EURIS en stor fördel av att producera sina blodtest i Sverige vilket medför att en mycket god bruttomarginal kan upprätthållas

En nackdel med EURIS är litet bolag och att det uppvisar, eftersom det befinner sig i ett uppbyggnadsskede, fortfarande ett negativt årsresultat vilket för verksamhetsåret 2023 landade på -2.7 MSEK. Detta gör bolaget beroende av tillförsel av externt kapital för sin tillväxt vilket kan vara en utmaning vid ett allmänt försämrat börsklimat.

3. Hur har EURIS försäljningsutveckling sett ut hittills?

 – EURIS försäljning av egna produkter under verksamhetsåren 2016 till 2023 har haft en tydligt positiv utveckling, och ökat från 8 TSEK (år 2016) till 601 TSEK (år 2023). Nettoomsättningen för 2024 Q1 uppgick till 216 (130) tSEK, vilket motsvarar en ökning på 67 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EURIS har lyckats bibehålla en god bruttomarginal på 53 (62) %.

4. Hur ser framtiden ut för EURIS försäljning?

 – Den globala veterinärdiagnostiska marknaden är en marknad som växer. Tillväxten drivs av en ökad efterfrågan som grundas i djurägarnas vilja att betala för en god sjukvård för sina husdjur. Under 2024 kommer vi successivt att gå över till att arbeta med distributörer på alla marknader inklusive den svenska i syfte att bättre använda våra begränsade personalresurser. Jag tror att med denna nya försäljningsstrategi kommer tillväxttempot för försäljning av egna produkter växlas upp betydligt. Under 2023-24 har nya distributionsavtal tecknats för Italien, Portugal, och Spanien, av vilka två redan genererat försäljning till den italienska och portugisiska marknaden.

5. Vilka faktorer är det som kommer styra utvecklingen framöver?

 – Flera kapitalstarka aktörer har påbörjat lyckade konsolideringar av den europeiska djursjukvårdsbranschen genom Evidensias (ägs sedan år 2014 av EQT AB), AniCuras (ägs sedan år 2018 av den amerikanska livsmedelsjätten Mars) och Vettris (ägs sedan år 2011 av norska investmentbolaget Braganza) etablering inom veterinärsjukvården. Därför kommer EURIS även framöver att fokusera på att expandera sin försäljning till dessa kundgrupper.


Läs mer om EURIS här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med European Institute of Science AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER