I SAMARBETE MED ZENZAGEN
Bildkälla: SenzaGen

Intervju med Peter Nählstedt, vd, SenzaGen

#Femsnabba Peter Nählstedt berättar om deras snabba tillväxt och vision att ersätta djurförsök med deras avancerade testteknologi. Med nyligen erhållet OECD-godkännande för sitt huvudtest och en stark tillväxtstrategi, är SenzaGen väl positionerat för att fortsätta växa och driva marknaden mot djurfria testmetoder.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Vi breddar vår kundbas och ökar försäljningen medan vi närmar oss break-even. Marknaden genomgår ett paradigmskifte mot djurfri testning, och vi äger de mest avancerade testerna och erbjuder kompletta lösningar för toxikologisk säkerhetsbedömning. Genom att kombinera högteknologiska tester med rådgivning möjliggör vi djurfria godkännandeprocesser.

Vi har investerat i toppmodern teknik inklusive genomik, maskininlärning och organoider. Detta ger oss en unik position på marknaden, och vår kundbas växer stadigt med företag som Croda, Sonova och Essity Hygien & Health. Vi har stark försäljningstillväxt och god kostnadskontroll, vilket tar oss närmare lönsamhet. Spännande tider ligger framför oss!

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

Våra framgångar är ett resultat av vår nya tillväxtstrategi som sjösattes för tre år sedan. Den kombinerar organisk och förvärvsdriven tillväxt och har snabbt ökat vår försäljning med hjälp av två integrerade förvärv som kompletterar varandras business. Under 2022 uppgick vår försäljning till 42 miljoner SEK, och under första halvåret 2023 växte försäljningen med hela 18 procent jämfört med samma period föregående år.

En viktig milstolpe och ett stort genombrott för vår teknologi var OECD-godkännandet av vårt huvudtest GARD®skin som kom förra året. Testet bedömer om kemikalier kan orsaka hudallergi och resultatet kan nu användas av alla OECD-medlemsländer vid regulatorisk produktregistrering. Sedan dess har efterfrågan på testet tagit rejäl fart, samtidigt som vi även har förbättrat vår bruttomarginal och effektivt hanterat kostnader.

3. Vilka är era största utmaningar?

De senaste tre åren har vi haft en mycket kraftig försäljningstillväxt och stärkt vårt varumärke och position på marknaden. Vi har en validerad testportfölj med en tydlig kundnytta. Genom våra test kan kunderna säkerställa att de lanserar produkter som är säkra, etiska och mer hållbara på samma gång som antalet djurförsök minskar. Vi erbjuder våra tester och tjänster till olika branscher i både Europa och USA.

Trots att vi haft en bra utveckling så har vi, precis som alla bolag, utmaningar. Vår största utmaning är förmodligen att vi marknadsför ny teknik på en traditionell marknad och fortfarande måste investera mycket tid på att utbilda kunder och myndigheter genom till exempel seminarier och vetenskapliga presentationer. Allt eftersom vi växer avtar dock utmaningen succesivt och vi upplever att fler och fler förespråkar djurfri testning och vill testa med SenzaGen.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

Vi jobbar efter visionen att hjälpa världens företag att ställa om från djurförsök till nya djurfria metoder baserade på den senaste tekniken. Det är angelägna frågor i dagens och framtidens samhälle, och som nyskapande innovatör och metodutvecklare har koncerngruppen alla förutsättningar att etablera nya standarder och kunna fortsätta växa i många år framöver. Vårt engagerade team arbetar gemensamt mot målet att bidra till en säker, etisk och hållbar produktutveckling samtidigt som vi minskar antalet djurförsök.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Vi är ett växande bolag på en marknad som genomgår ett paradigmskifte. På marknaden finns starka drivkrafter kopplade till både teknologiska, regulatoriska och etiska frågor där djurfria tester förespråkas i allt högre grad. Detta ger oss ett gynnsamt läge att fortsätta växa och utvecklas.

Vi har etablerat oss på denna marknad med vår världsledande teknologi, vi har skapat en bred och växande kundbas, samtidigt som vi förbättrar våra marginaler. Sammantaget är vi väl positionerade för att växa under lönsamhet i flera år framöver!

 

 

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med ZenzaGen. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER