Bildkälla: Stockfoto

Acrinova ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Acrinova redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 16,5 miljoner kronor (9,8), en ökning med 68,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 4,9 miljoner kronor (3,9), en ökning med 25,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 8,9 miljoner kronor (7,8). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 4,1 miljoner kronor (4,6) och värdeförändringar på derivat med -0,2 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev 6,3 miljoner kronor (5,8), en ökning med 8,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,31 kronor (0,39), vilket innebär en minskning med 20,5 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, steg till 23,28 kronor per aktie (21,95) den 30 september.

- Vi summerar det tredje kvartalet med en positiv nettouthyrning, trots rådande omvärldsläge. En anledning till vår starka ställning är, som nämnts i tidigare rapporter, att den stora majoriteten av våra hyresgäster inte verkar inom de branscher som drabbats allra mest av pandemins effekter. Vi kan även konstatera att marknaden i södra Sverige ser ganska motståndskraftig ut; faktum är att vi sett en ökning i antal hyresförfrågningar i skånska städer under pandemin, kommenterar vd Ulf Wallén i delårsrapporten.

Bolaget avyttrade i början av oktober fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm, vilket medför en reavinst på 1,5 miljoner kronor i fjärde kvartalet.

Acrinova, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter16,59,868,4%
Förvaltningsresultat4,93,925,6%
Resultat före skatt8,97,814,1%
Nettoresultat6,35,88,6%
Resultat per aktie, kronor0,310,39-20,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor23,2821,956,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER